Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
­

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ป.แผน sme ทุ่งครุ_๑๗๐๙๐๕_0018

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆขององค์กร [...]

12 กันยายน 2017|
  • ปปส.โรงแรมทีเค_๑๗๐๘๓๑_0044

โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน

12 กันยายน 2017|

  • ป.แผน sme เขตหลักสี่_๑๗๐๘๓๑_0004

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

12 กันยายน 2017|

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เขตตลิ่งชัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

12 กันยายน 2017|

  • ป.แผนฯ sme_๑๗๐๘๑๘_0016

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตลาดพร้าว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

12 กันยายน 2017|

  • _FU68704

เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช”

15 สิงหาคม 2017|

ข่าวสารกิจกรรม

  • ป.แผน sme ทุ่งครุ_๑๗๐๙๐๕_0018

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ [...]

12 กันยายน 2017|

ประกาศ

  • IMG2_0001

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่แอพพลิเคชั่นรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)

เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ทีhttp://www.acfs.go.th/agri_standards.php

30 พฤศจิกายน 2016|

ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31(1) และ (2)

10 สิงหาคม 2016|

ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31(1) และ (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง

10 สิงหาคม 2016|

  • 1461640219359.png

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างสำหรับ แขวงสวนหลวง เขตสวนห ลวง กรุงเทพมหานคร

26 เมษายน 2016|

  • กำหนดการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างสำหรับ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

26 เมษายน 2016|

ประกาศทั้งหมด